Лого (наричано още емблема или фирмен знак) е графичен знак съчетан с текст, само знак или само текст.

Ако брандът Ви е мисията и стратегията на Вашата работа, логото е неговото визуално представяне. 

В идеалния случай логото трябва да бъде уместно - подходящо за продукта или дейността на фирмата (организацията), уникално, ясно, запомнящо се и просто. То трябва да е приспособимо и да стои добре върху всякакви медии - продукти, опаковки и рекламни материали.

Често клиентите ни твърдят, че имат лого, често обаче то не отговаря на редица изисквания. Най-често срещаните проблеми са преливания в цветовете, твърде дребни елементи и на първо място - липсата на векторен файл.

Векторният файл е това, което ви търсят когато поръчвате брандирани опаковки, рекламни материали, фирмени облекла и др.

Може да се каже, че ако нямате векторен файл, нямате лого.

Добрата новина е, че ако логото отговаря на изискванията и е достатъчно изчистено, то може да бъде векторизирано срещу съответно заплащане.

Когато поръчвате дизайна на Вашето лого, винаги изисквайте векторен файл и го пазете. 

Защото логото е важно за бранда.

Доброто лого внушава качество и маркира продукта или организацията по незабравим начин. То идентифицира и отличава бранда от конкуренцията. Логото гарантира на клиентите, че получават точно това, което искат. То е подписът под творбата.