Всеки ден посещаваме сайтове в уеб. Отваряме много, повечето затваряме веднага и се задържаме на тези, които ни харесват. Те ни завладяват и по някакъв начин, осъществяват комуникация с нас. Вероятно те имат добре написан код, бързи са, имат добра навигация. Доказано обаче, хората са предразполжени към визуалното и се оказва, че на първо място е добрият дизайн, макар и не винаги да го осъзнаваме.

25 000 години преди Христа, ловците от палеолита украсявали стените на пещерите си с рисунки на животни, събития и други изображения. Около 10 века по-късно египтяните създали йероглифите – писменост в която звуците и думите се представяли чрез пиктограми. Около 2000 години след Христа се появил уеб, който обединил фрагментирания процес на визуалната комуникация в едно цяло.

Както пещерните рисунки са били средство за групово планиране и обществени нужди, такъв е днес уеб. Той обаче е динамичен и интерактивен. Интерактивността позволява участие на потребителя. Затова уеб дизайнът не се влияе само от историята и философията на графичния дизайн. Върху него въздействат също средствата и технологиите. На преден план излизат потребителският интерфейс и потребителското преживяване и често се забравя, че графичният дизайн е част от тях. Това е и основната причина някои уеб сайтове да не комуникират успешно с потребителите. Освен всичко останало, добрият уеб сайт се отличава и с добър графичен дизайн, защото вербалните и визуалните елементи на комуникацията са неразделни като текста и музиката на песен.

Добрият дизайн  на уеб сайта, следва същите принципи на графичния дизайн, спазвани във вестниците, списанията, книгите, телевизията и пр. Принципи наследени от класическото гръцко изкуство и архитектура  и доведени до съвършенство през ренесанса.

В съвременния уеб не е достатъчно за даден сайт да има страхотен код и добра структура и да бъде откриваем за да бъде успешен. Съществуват още редица фактори, като композиция, цветовете, типографията и пр. Комуникацията с потребителя не може да бъде осъществена, ако не бъдат спазени основните принципи на графичния дизайн – баланс, пропорция, последователност, открояване и единство. Има и бонус, че поради глобалността на уеб, посланията трябва да прехвърлят границите между културите.

През последните години търсещите машини все повече наблягат на семантичното търсене и на добрия дизайн. В първите резултати се показват по-добрите сайтове. Освен, че имат качествено съдържание, те са добре написани, бързи са, имат добра навигация и задължително - добър дизайн.

Повечето готови уеб решения имат добра структура и са SEO оптимизирани. Повечето от темите (изгледите) за тях са създадени следвайки основните принципи на графичния дизайн, изглеждат добре и осъществяват правилната комуникация с потербителя.

Уеб се превърна в едно прекрасно място, където са хората, където е бизнесът, където си и ти.